საგანმანათლებლო კოლეჯი "ნაბიჯი"

Educatiolan college ,,Nabiji"
ქართული | English | Rусский

 

 

 

 

 

 

 

 


გამოკითხვა
რომელ ახალ სპეციალობას ისურბედით?
პასუხი 1
პასუხი 2
პასუხი 3
პასუხი 4
პასუხი 5
 

კოლეჯის მისიას წარმოადგენს მაღალი დონის სწავლებით გამორჩეული შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული  საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც კონკურენტუნარიანნი იქნებიან შრომის ბაზარზე და ამით ხელი შეუწყოს რეგიონის,
ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას/სტაბილურობას. 
 

 კოლეჯი  უზრუნველყოფს მათთვის სათანადო სასწავლო გარემოს შექმნას და მისცემს საკუთარი ცოდნისა და უნარების სრულად რეალიზების საშუალებას. სწავლების პროცესში ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა) გათვალისწინებულია 2 საათიანი პრაქტიკული სწავლება.

                კოლეჯი ხელს შეუწყობს წარჩინებული სტუდენტების დასაქმებას.

კოლეჯის მისიას წარმოადგენს მაღალი დონის სწავლებით გამორჩეული შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული  საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც კონკურენტუნარიანნი იქნებიან შრომის ბაზარზე და ამით ხელი შეუწყოს რეგიონის,

ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას/სტაბილურობას.  

კოლეჯი  უზრუნველყოფს მათთვის სათანადო სასწავლო გარემოს შექმნას და მისცემს საკუთარი ცოდნისა და უნარების სრულად რეალიზების საშუალებას. სწავლების პროცესში ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა) გათვალისწინებულია 2 საათიანი პრაქტიკული სწავლება.
 

სპეციალობების ჩამონათვალი:

 

კოლეჯი ხელს შეუწყობს წარჩინებული სტუდენტების დასაქმებას.

 


  © 2024 ყველა უფლება დაცულია Design by SPAR.GE